ןופצ

זכרמ

םורד

ןופצ

זכרמ

םורד

 

 

 

 

 

 

Alumim Ruchama Ktura Yahel Eilat Eilot Elifaz Lotan Ein Yahav Chatzeva Ne'ot  Hakikar Sde Boker Mitzpe Ramon Ganei Tal Kerem Shalom Gvulot Dorot Gat Sde Yo'av Mashabei Sade Tlalim Brur Chayl Retamim Ein Gedi Kramim Arad Neve Zohar Be'er Sheva Tze'elim Kisufim