ןופצ

זכרמ

םורד

ןופצ

זכרמ

םורד

 

Sde ilan Lotem Gonen Sachnin Achziv Gesher Haziv Beit She'an Nir David Livnim Jat Beit Jan Araba Michmanim Tfachot Ginosar Hosha'aya Kfar Tavor Nesher Hadera Mesilot Neve Eitan Kfar Rupin Tirat Zvi Shluchot Beit Alfa Caesarea Ma'ale Gilboa Sdot Yam Kfar Glickson Giv'at Ada Binyamina Ramot Menashe Bat Shlomo Zichron Ya'akov Dor Nachsholim Heftziba Ein Ayala Beit Hashita Megiddo Ein Charod Mechavia Ofer Ramat Hashofet Afula Mizra Neve Yam Nir Etzyon Genigar Yifat Beit Oren Menachamiya Shadmot Dvora Degania Beit Afikim Ashdot Yaakov Meuhad Ashdot Yaakov Ichud Masada Sha'ar Hagolan Tel Kazir Ma'agan Alumot Kinneret (moshava) Yavne'el Poria Kiryat Tiv'on Nazareth Kfar Hachoresh Harduf Tiberias Kfar Hittim Mitzpe Lavi Kfar Masarik Nes Ammim Shomrat Lochamei Hageta'ot Akko Netiv Hashayara Masad Kadarim Amnun Korazim Kachal Migdal Vered Hagalil Amirim Farod Har Chalutz Tzurit Karmiel Beit Keshet Yas'ur Sharona Hokuk Beit Rimon Yodfat Gilon Zippori Hasolelim Avtalyon Hanaton Moran Kamon Shorashim Hararit Charashim Charashim Meron Arbel Kfar Vradim Kfar Vradim Shavei Tziyon Yehiam Ben Ami Hurfesh Nahalal Tzuriel Tzuriel Ma'alot Rakefet Manot Manot Haifa Matzuba Metzuba Tuval Matat Matat Ha'on Abirim Abirim Hoshen Netu'a Netu'a Admit Admit Nahariya Hanita Hanita Kabri Rosh Hanikra Rosh Hanikra Tal El Shtula Shtula Zar'it Zar'it Liman Safsufa Safsufa Kishor Biriya Biriya Rosh Pina Amuka Amuka Mahanaim Yir'on Hila Ayelet Hshahar Ayelet Hashahar Sefat Kerem Ben Zimra Kerem Ben Zimra Sde Eliezer Sasa Dishon Dishon Ortal Ramot Naftali Betzet Kfar Blum Kfar Blum Amiad Margaliot Margaliot Eilon Hagoshrim Hagoshrim Yesud Hama'ala Ma'ayan Baruch Ma'ayan  Baruch Kfar Giladi Kryat Shmona Malkia Sha'al Sde Nehemia Sde Nehemia Kfar Sold Beit Hilel She'ar Yeshuv Dafna Misgav Am Yuval Metulla Menara Snir Merom Golan Lehavot Habashan Odem Neve Ativ Nov Nov Giv'at Yo'av Ein Gev Afik Ramot Bnei Yehuda Ne'ot Golan Avnei Eitan Hispin Ein Zivan Ein Zivan Alonei Habashan Hulata Gadot Katzrin Keshet Kfar Hanassi Karkom Yonatan Almagor Had Ness Ma'ale Gamla